Veronika EndrÁtov† foto

Člověk v tísni, program Varianty

Od roku 2013 působí Veronika Endrštová ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni, kde se věnuje především tématům globálního rozvojového vzdělávání a aktivního občanství. Je koordinátorkou programu Active Citizens, v rámci kterého se podílí na tvorbě metodiky a přípravě a vedení seminářů pro pedagogy. Tématu komunitního rozvoje se věnuje také ve sdružení Propolis, jehož hlavní náplní je obnova zchátralého pivovaru, oživení místa a vytvoření sociálního podniku s nabídkou pracovních míst pro lidi se zdravotním znevýhodněním.