horak

ředitel Centra občanského vzdělávání

Ondřej Horák proplul pražskou právnickou fakultou, v další plavbě s paragrafy však nepokračoval. Vítr ho na jaře 2010 odvál ze studentských vod Inventury demokracie - kde zakládal skupinu pro občanské vzdělávání – do nově vzniklého Centra občanského vzdělávání (COV) při MU v Brně. Zpočátku navigoval pilotní projekt Výchova k občanství, který zaváděl systematickou podporu aktivního občanství na školách. Nyní stojí u kormidla celého Centra, které po pěti letech činnosti změnilo přístav a kotví nyní na UK v Praze.