cerny

Agora CE

Vojtěch Černý je sociální a kulturní ekolog se specializací na sociální pilíř udržitelného rozvoje a sociologické metody výzkumu. V Agoře se zaměřuje především na metody zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování na místní úrovni, komunitní plánování a další inovativní nástroje rozvoje komunit. Pro klienty ve veřejné správě připravuje konzultační procesy, facilituje jednání, semináře, konference apod. Projekty a zakázky realizuje především v ČR a zemích CIS.