raitmann

DOX

Jiři Raiterman je dlouholetý pedagog a galerijní edukátor. V minulosti působil mimo jiné jako kurátor edukativních činností v Národní galerii v Praze. Nyní vede Vzdělávací a rodinné programy v Centru současného umění DOX a současně vyučuje na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě.