JaneQuinn1

Víceprezidentka The Children’s Aid Society a ředitelka National Centre for Community Schools

Jane Quinn má více než čtyřicetiletou praxi v sociální sféře, včetně práce s dětmi, rodinami, rozvoje programů, fundraisingu i výzkumu. V současnosti působí jako viceprezidentka The Children´s Aid Society (CAS) – Společnosti na pomoc dětem v New Yorku, kde stojí v čele Národního centra pro komunitní školy. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných textů a knih z oblasti komunitního vzdělávání.