Chris Jones foto

výkonná ředitelka International Centre of Excellence for Community Schools, Velká Británie

Chris Jones se otázce komunitních škol a aktivního občanství věnuje už od konce 70. let. Vedla mnoho projektů zaměřených na otevírání školství společnosti, sociální inkluzi ve vzdělávacím systému, na vzdělávání občanů a jejich motivaci k větší účasti na rozhodovacích procesech, jakož i na podporu státní správy v chápání přínosů participativní demokracie. V současnosti působí jako výkonná ředitelka Mezinárodního centra excelence pro komunitní školy (ICECS, Velká Británie). Ve spolupráci s neziskovými organizacemi se soustředí na podporu rozvoje komunitních škol v Evropě, Asii i Africe.