Základní informace

British Council a Člověk v tísni, program Varianty Vás zvou k diskuzi o aktivním občanství a o spolupráci mezi samosprávou, školou a místní komunitou

Od inspirace ke spolupráci

Kdy: 18. listopadu 2014 od 9 hodinKde: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Mapa zde.

Čeká Vás bohatý program, který zahrnuje přednášky, panelovou diskuzi a workshopy s českými i zahraničními zástupci neziskových organizací, představiteli vzdělávacích institucí a místní samosprávy. Součástí akce je i tržiště studentských komunitních projektů a výstava Mody demokracie. Akci moderují: Petr Vrzáček a studenti z programu Active Citizens.

Vstup na akci je zdarma. Počet míst na jednotlivých workshopech je omezen.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je zároveň závěrečným setkáním účastníků projektu Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy. Akce je financována z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Program

09:00 – 10:00 Registrace a občerstvení
10:00 – 10:10 Úvodní slovo
/PhDr. Jindřich Fryč, vrchní ředitel sekce koordinace politik a mezinárodních vztahů/
/PhDr. Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra současného umění DOX/
10:10 – 10:25 25 let od sametu
/Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni/
10:25 – 11:00 Aktivní mladí lidé nejsou samozřejmostí
/Andy Thornton, ředitel nadace Citizenship Foundation, Velká Británie/
Příspěvek v angličtině se simultánním překladem do češtiny
Na začátku programu Active Citizens stála otázka: Jak přesvědčit místní aktivisty o důležitosti mezikulturního dialogu, díky kterému by jejich lokální akce přispívaly k rozvoji demokracie na globální úrovni? “Globálně propojeni, lokálně zapojeni” – to je moto, které dnes nejlépe charakterizuje tyto snahy. Do programu je v současné době zapojeno na 100 000 aktivních občanů po celém světě. Andy Thornton, jeden z ideových otců Active Citizens, na konferenci odhalí, co stojí za celosvětovým úspěchem tohoto programu a podělí se s námi o příklady různých způsobů, jakými se mladí lidé podíleli na demokratických změnách ve více než 50 zemích světa. http://activecitizens.britishcouncil.org/
11:00 – 11:30 Výzkum dopadu komunitního vzdělávání na rozvoj kličových kompetencí studentů a možnost jejich participace v místní komunitě
/Mgr. Pavla Burgos Tejrovská, M.Soc.Sc., Anthropictures/
Čeká vás představení výsledků kvalitativního výzkumu a celkové evaluace dopadů programu Active Citizens na studenty a učitele. Pavla Burgos pohovoří nejprve krátce o tom, jak výzkum probíhal, poté představí výsledky týkající se vlivu programu na kompetence, dovednosti a postoje studentů a učitelů. Odpoví na otázky: „Co konkrétně si účastníci z participace na programu odnesli?“ „Za jakých podmínek byl program nejefektivnější?“ „Jaké jsou jeho limity?“ atd. Na konec se zamyslí nad smyslem a možnými způsoby aktivního zapojení mladých lidí do komunitního života a roli vzdělávacích a státních institucí v tomto procesu.
11:30 – 12:00 Kávová přestávka a Tržiště studentských komunitních projektů
12:00 – 12:50 Spoluprací k aktivnímu občanství – panelová diskuze zástupců samosprávy, ředitelů, učitelů i studentů
/Mgr. Miroslav Ježek – pedagog gymnázia Třebíč, Eliška Plíhalová – studentka gymnázia Mnichovo Hradiště, Ing. Věra Kovářová – bývalá starostka obce Chýně, PaeDr. Eva Klasová – ředitelka Střední školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Volyně/
12:50 – 13:00 Pozvánka na odpolední program
13:00 – 14:00 Oběd a Tržiště studentských komunitních projektů
14:00 – 15:30 WORKSHOPY:
  1. Jak rozvíjet aktivní občanství nejen na školách? (představení metodiky Active Citizens)
   /Petra Skalická a Veronika Endrštová, Člověk v tísni program Varianty/
   Program Active Citizens rozvíjí spolupráci a aktivní zapojení členů komunit po celém světě. V Česku funguje program na středních školách, jejichž studenti se prostřednictvím vlastních projektů stávají aktivními hybateli dění ve svých obcích a městech. Během workshopu bude představena metodika, která je oporou pedagogům i studentům při realizaci týmových komunitních projektů. Cílem metodiky je rozvíjet v mladých lidech kompetence nezbytné pro konstruktivní partnerskou spolupráci uvnitř komunit. Podělíme se s vámi o teoretické základy metodiky i zkušenosti z praxe. Společně se zaměříme na způsoby využití metodiky ve školním i mimoškolním prostředí a prostor dostane i praktická ochutnávka aktivit. O svůj pohled a zkušenosti se podělí také jeden z původních autorů programu a jeho metodiky Andy Thornton z Velké Británie.
  2. Koncept komunitní školy
   /Chris Jones, International Centre of Excellence for Community Schools, Velká Británie a Jane Quinn, Children´s Aid Society, USA/
   Workshop v angličtině se simultánním překladem do češtiny.
   Workshop postavený na zkušenostech lektorek z Velké Británie a Spojených států se bude zabývat rolí školy v komunitě ve 21. století. Na příkladech vývoje škol v různých částech světa budeme ilustrovat flexibilitu modelu komunitní školy. Ukážeme vám, jak mají podle průzkumu vypadat efektivně fungující školy, a představíme vám Mezinárodní standardy kvality pro komunitní školy. V další části workshopu se pak zaměříme zejména na standardy “vedení” a “partnerství”. Ve společné diskusi se pak podělíme o vlastní osvědčené styly vedení a prozkoumáme možnosti zapojit se do vedení na různých úrovních fungování.
  3. Společné hledání vize lepší spolupráce aktérů občanského vzdělávání
   /Ondřej Horák a Tereza Vávrová, Centrum občanského vzdělávání/
   Přes zdánlivě složitý název vás zveme na velmi praktický workshop, který je určen učitelům, ředitelům škol, zástupcům státní správy i samosprávy. Těšíme se na pestrý mix aktérů občanského vzdělávání, kteří už za sebou něco mají. Cílem workshopu bude vzájemně sdílet zkušenosti, úspěchy i obavy z praxe a hledat nové i osvědčené recepty. Na základě interaktivní debaty se na závěr pokusíme společně pojmenovat, co by nám zejména ve vzájemné spolupráci mohlo pomoct. V úvodu vám nabídneme inspiraci z našich nově přeložených materiálů Rady Evropy – např. Partnerství škol, komunit a univerzit pro udržitelnou demokracii.
  4. Komunitně vedený místní rozvoj – příležitost pro projektové vzdělávání dospělých
   /Mgr. Vojtěch Černý, Agora CE/
   Workshop uvedeme ukázkou z realizovaného vzdělávacího projektu „Quapro – zvyšování kapacit evropského venkova“. Projekt se zaměřil na vzdělávání dospělých v tématech jako je občanská participace a podpora zapojování občanů do komunitního života na venkově. Představíme vám výsledky kurzu, který využil metodu projektového učení v konkrétní lokalitě Místní akční skupiny Broumovsko+. Společně se zaměříme na identifikaci možností a bariér případného využití konceptu kurzu jako nástroje vzdělávání nebo podpory komunitních aktivit ve vašich obcích. Asistovat nám při tom bude Martina Tauchmanová, která kurz absolvovala a ve Zdoňově, odkud pochází, již úspěšně realizovala několik konkrétních komunitních projektů. www.quapro.eu.
  5. 4/5 středoškoláků si myslí, že nemůžou v životě nic ovlivnit. Co s tím?
   /Silvie Pýchová a Zdeněk Slejška, EDUIn/
   V rámci workshopu se budeme zabývat otázkami, jak podporovat nejen mladé lidi v tom, aby byli občansky angažovaní, a co jim v tom brání. Budeme společně hledat příčiny, proč je v České republice i po 25 letech demokracie tak malá víra v pozitivní změnu ve společnosti a nízká míra občanské participace. Budeme si rovněž klást otázku, jaké příležitosti můžeme vytvořit, aby se to změnilo. Lektoři představí příklady toho, o co usiluje v tomto směru EDUin (programy Rodiče vítáni, Extra třída, Města vzdělávání).
  6. Bourání stereotypů demokracie (vzdělávací program k výstavě Mody demokracie)
   /Jiří Raiterman a Lucie Laitlová, DOX/
   Co je to demokracie? Stará se ona o nás, nebo se musíme starat spíše my o ni? Ve vzdělávacím programu si vytvoříte mentální mapu demokracie a budete ji zpřesňovat prostřednictvím diskuse a konfrontací s uměleckými projekty z celého světa. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.
   TENTO WORKSHOP JE URČEN POUZE STUDENTŮM ZAPOJENÝM DO PROJEKTU ACTIVE CITIZENS
15:45 –  16:15 Odpolední čaj – stručné představení výstupů z workshopů a oficiální zakončení setkání
16:15 – 17:00
Doporučujeme
Neformální networking s možností prohlídky výstavy Mody demokracie

Vystupující

cerny

Agora CE

Vojtěch Černý je sociální a kulturní ekolog se specializací na sociální pilíř udržitelného rozvoje a sociologické metody výzkumu. Více »

Veronika EndrÁtov† foto

Člověk v tísni, program Varianty

Od roku 2013 působí Veronika Endrštová ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni, kde se věnuje především tématům globálního rozvojového vzdělávání a aktivního občanství. Více »

horak

ředitel Centra občanského vzdělávání

Ondřej Horák proplul pražskou právnickou fakultou, v další plavbě s paragrafy však nepokračoval. Vítr ho na jaře 2010 odvál ze studentských vod Inventury demokracie Více »

Chris Jones foto

výkonná ředitelka International Centre of Excellence for Community Schools, Velká Británie

Chris Jones se otázce komunitních škol a aktivního občanství věnuje už od konce 70. let. Vedla mnoho projektů zaměřených na otevírání školství společnosti, Více »

Simon_Panek_PIN01

ředitel organizace Člověk v tísni

Šimon Pánek je ředitelem a jedním ze zakladatelů neziskové organizace Člověk v tísni, která se stala jednou z největších ve střední a východní Evropě. Více »

plichova

manažerka programů a výkonná ředitelka EDUin

Silvie Pýchová je manažerkou programů a předsedkyní správní rady EDUin, zároveň výkonnou ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání (www.skav.cz), o. s., Více »

JaneQuinn1

Víceprezidentka The Children’s Aid Society a ředitelka National Centre for Community Schools

Jane Quinn má více než čtyřicetiletou praxi v sociální sféře, včetně práce s dětmi, rodinami, rozvoje programů, fundraisingu i výzkumu. Více »

petra skalick† foto

ředitelka programu Varianty organizace Člověk v tísni

Petra Skalická působí v organizaci Člověk v tísni jako ředitelka vzdělávacího programu Varianty, jehož hlavními cíli jsou podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve společnosti a výchova ke globální odpovědnosti. Více »

slejska

výkonný ředitel EDUin

Zdeněk Slejška je výkonným ředitelem EDUin. V roli metodika a manažera se podílel Více »

CF-House of Lords July 2010

výkonný ředitel Citizenship Foundation, Velká Británie

Andy Thornton je ředitelem nadace Citizenship Foundation v Londýně. Tato organizace se zabývá výukou mladých lidí k demokracii a aktivnímu občanství a prosazováním těchto idejí do školského systému ve Velké Británii. Více »

Registrace

Vyplňte a odešlete prosím registrační formulář. Obdržíte potvrzující email.
Registrace končí 12. 11. 2014.


Chci zajistit ubytování ze 17. na 18. 11.*povinná pole

British Council se zavazuje, že vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely projektu Active Citizens. V rámci projektu mohou být data poskytnuta organizaci Člověk v tísni a/nebo Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.

Partneři

logo_EDUin_barva_slogan_velke AGORA-barevne   DOX_lg_CZ_v2_black